เป้าประสงค์ Mission

  • ใช้สติ คือ รู้จักยั้งคิด พินิจ พิจารณา สามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
  • มีสไตล์ คือ รู้จักใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งในฐานะผู้เสพและผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
  • ให้สตรอง คือ มีความรู้เท่าทัน สามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้ตนเอง ครอบครัวและสังคม เพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยที่อาจแฝงมากับสื่อดิจิทัล

เกี่ยวกับโครงการ


การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าไปสู่ยุคสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เยาวชนเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์

อ่านเพิ่มเติม..

แอพพลิเคชั่น Family Quiz (iPad)


เล่นได้เฉพาะบนไอแพด iPad เท่านั้น!

แอพพลิเคชั่น Family Quiz (iPad)
QR Code App

ปฎิทินกิจกรรม


  • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดการประกวดผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards เป็นปีที่ ๒ ติดต่อกัน โดยในปี๒๕๖๓ให้จัดทำในหัวข้อ Reset Mindset “เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ” ซึ่งเน้นการปรับแนวคิดของผู้ใช้สื่อให้ตระหนักถึงการเลือกเสพสื่อออนไลน์อย่างมีสติและรู้เท่าทัน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองจากผลกระทบและภัยอันตรายของการเสพสื่อต่างๆ แล้วนำ เสนอเป็นผลงานอย่างสร้างสรรค์โดยผู้สมัครสามารถส่งผลงานตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Highlight Video Clip

Project Image
ภัยร้าย 4.0 ตอน ปีศาจไร้สาย
Project Image
ภัยร้าย 4.0 ตอน CYBERBULLYING
Project Image
ภัยร้าย 4.0 ตอน ภัยร้าย...ปลายนิ้ว

Highlight Programs

Project Image
อาจารย์ ดร.อัญชลี บุบผามาลา [Ph.D.]
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Project Image
อาจารย์อชิรญา สุภาเดช
อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน
Project Image
ทิสานาฎ ศรศึก (นาว)
นักแสดง / นางแบบ

Highlight Infographic

ข่าวล่าสุด

Blog
ไทยแชมป์โลก “เสพติดเน็ต” กรุงเทพฯ แชมป์โลกเฟซบุ๊ก

สืบเนื่องมาจากประเทศไทย เดินหน้าเข้าสู่ยุค 4.0 ทำให้คนไทยใช้ชีวิตผูกติดกับดิจิทัล ทั้งในชีวิตส่วนตัว และการทำงาน อาจนำมาซึ่งปัญหาหลายๆด้าน หากขาดความเข้าใจเรื่องการใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสม

อ่านต่อ..
Blog
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินสายเตรียมความพร้อมคนไทยรู้เท่าทันการใช้สื่อดิจิทัล

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินสายเตรียมความพร้อมคนไทยรู้เท่าทันการใช้สื่อดิจิทัล วันที่ (1 ตุลาคม 2561) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

อ่านต่อ..
Blog
น.พ.นิธิ มหานนท์ เปิดโครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง

ขยันคิด ขยันทำโครงการดีๆ ที่เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไทยแลนด์จริงๆ สำหรับศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดงานเปิดโครงการ Healthy Digital Family

อ่านต่อ..

ประมวลภาพกิจกรรม

งานครั้งที่ 1
เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
Project Image
งานครั้งที่ 2
เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
Project Image
งานครั้งที่ 3
เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
Project Image
งานครั้งที่ 4
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ZPELL